Podstawowe zagadnienia Kanonicznej Medycyny Chińskiej

Seminarium stanowi wprowadzenie w wiele z podstawowych aspektów Klasycznej Medycyny Chińskiej poprzez studiowanie i badanie Shanghan Lun oraz jego powiązań z Wewnętrznym Kanonem Żółtego Cesarza huangdi neijing, Kanonem Trudności nanjing, Kanonem Materia Medica Boskiego Farmera shennong bencao jing oraz Kanonem Wywarów Yiyin yiyin tangye jing.