Roman Szymula

Założyciel i dyrektor Instytutu BAOKU. Wizja i rozwój.

Barbara Markiewicz

Dyrektor ICEAM Polska. Nadzór merytoryczny i programowy nad kursami Shanghan Lun i Jingui Yao Lue oraz seminariami zaawansowanymi.

Marcin Szafarz

Odpowiedzialny za współpracę z Jamesem Cattermolem i The Association for Traditional Studies.

Dobrochna Szymula

Organizacja i koordynacja szkoleń