DSC_0004

dr Arnaud Versluys, PhD, MD, LAc

Dyrektor Institute of Classics in East Asian Medicine
aversluys@iceam.org

Dr. Versluys jest jednym z nielicznych ludzi Zachodu, którzy zdobyli w Chinach pełne wykształcenie medyczne. Spędził łącznie ponad 12 lat ,studiując na chińskich uniwersytetach medycznych w Wuhan, Pekinie i Czengdu, otrzymując kolejno tytuły licencjata, magistra i doktora w zakresie medycyny chińskiej.

W roku 1999 dr Versluys spotkał swojego najważniejszego mistrza, dr Zeng Rongxiu 曾榮修, pod okiem którego studiował przez 13 lat tradycyjny przekaz Shang Han Lun. Fakt ten skonsolidował i wzmocnił jego fascynację klasycznym stylem chińskiej fitoterapii z okresu dynastii Han, zgodnej z przekazami Shang Han Lun i Jin Gui Yao Lue oraz ze stylem praktyki w systemie rodziny Tian.

Choć ojczystym krajem dr Versluysa jest Belgia, w 2003 r. przeprowadził się on do Portland w stanie Oregon, USA by nauczać w The School of Classical Chinese Medicine na the National College of Natural Medicine (NCNM). W 2008 r. dr Versluys załozył the Institute of Classics in East Asian Medicine i odtąd pracuje jako jego dyrektor i główny twórca programu Canonical Chinese Medicine Training™. Dr Versluys jest uznawany za renomowanego specjalistę w dziedzinie,i stale prowadzi wykłady oraz uczestniczy w konferencjach na całym świecie.

Dziełem życia dr Versluysa jest odkrywanie i rekonstruowanie praktyki klinicznej oraz podstaw teoretycznych Klasycznych Receptur w stylu rodziny Tian. Otrzymał on nie tylko pełen przekaz od dr Zeng Rongxiu, głównego przedstawiciela gałęzi Tian-Zeng linii, ale także instrukcje od dr Zheng Guanglu, od Wu Tianfu, wdowca po prawnuczce dr Tian i dzierżawcy linii Tian Yuxia oraz od ostatniego żyjącego ucznia dr Tian, dr Huang Xuan. Połączenie tych czterech odgałęzień linii w osobie dr Versluysa pozwoliło mu w unikalny sposób zsyntezować i zrekonstruowaćkliniczny styl diagnozy z pulsu i zastosowania receptur oraz sprawiło, że jest on jedynym żyjącym reprezentantem systemu Tian.