W ramach Instytutu Baoku realizowane są działania ICEAM Gdańsk, pierwszego oddziału ICEAM w Europie Wschodniej.

Działalność Institute of Classics in East Asian Medicine jest dedykowana nauczaniu, badaniom i zastosowaniu praktycznemu stylowi Medycyny z okresu dynastii Han, zgodnie z zasadami Shanghan Lun i Yingui Yaolue, w celu promowania udoskonaleń w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony linii i czystości przekazu Kanonicznej Medycyny Chińskiej dla przyszłych pokoleń.

PROGRAMY ICEAM INTEGRUJĄ STAROŻYTNĄ WIEDZĘ I WSPÓŁCZESNĄ PRAKTYKĘ KLINICZNĄ

Programy ICEAM zostały stworzone aby dać terapeutom rzadko spotkaną  możliwość dostępu do dzieł klasycznych – kanonów – stanowiących podstawę medycyny wschodnioazjatyckiej, W trakcie szkolenia przedstawione zostaną: teoria i praktyka medycyny chińskiej oraz głęboka wiedza z zakresu ziołolecznictwa linii Tian-Zeng, jednego z najbardziej pragmatycznych i zaawansowanych stylów medycyny ziołowej. Podejście do terapii w obrębie tej linii, zakorzenione w dziełach klasycznych dynastii Han – Wewnętrznym kanonie Żółtego Cesarza huangdi neijing, Kanonie o  Classic of Difficulties nan jing, Materii Medica Niebiańskiego Farmera shennong bencao jing, oraz zaginionym Klasyku Wywarów tangye jing, łączy w sobie praktyczność kliniczną, typową dla medycyny ludowej z zaawansowanym wglądem medycznym, pierwotnie rozwiniętym przez inteligencję konfucjańską, intelligentsia.

Od strony diagnostycznej szkolenie obejmuje zaawansowaną diagnozę z pulsu oraz poprzez palpację brzucha, z perspektywy terapeutycznej – jednoczesne zastosowanie ziół i akupunktury w ramach bardziej skutecznego procesu terapii.  Żadna specjalizacja kliniczna nie zostaje pominięta, a szczęśliwy uczestnik jest w stanie opanować na poziomie mistrzowskim praktykę prawdziwej klasycznej medycyny chińskiej aby osiągnąć większą zastosowalność  i skuteczność we współczesnych warunkach klinicznych.

DLACZEGO STUDIUJEMY KANONICZNĄ MEDYCYNĘ CHIŃSKĄ PRZEZ PRYZMAT SHANGHAN ZABING LUN?

Jako modelowe dzieło kanonicznej medycyny Chińskiej, Shanghan Zabing Lun odsłania swoją pierwotną tożsamość oraz ukazuje w dużym skondensowaniu wszystkie aspekty wiedzy medycznej z okresu dynastii Han i wcześniejszej.  Przedstawia także pochodzenie wszystkich szkół w medycynie chińskiej, które pojawiły się w późniejszych etapach jej rozwoju. Analiza dzieł Zhang Zhongjinga pozwala zatem współczesnym badaczom i praktykom zrozumieć zarówno przeszłość jak i przyszłość medycyny chińskiej oraz objaśnić zarówno jej podstawy teoretyczne jak i zastosowania kliniczne,

Instytut Baoku oferuje pełny program Canonical Chinese Medicine Training™ w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Cykl szkoleń rozpocznie się w jesieni 2017 r., rejestracja na cały cykl tu.

ICEAM(2)