Dr Truong Thin urodził się w 1940 roku w Hue, starożytnej stolicy Wietnamu, zmarł w 2012 roku.

Studiował medycynę w Sajgonie w latach 1960-1968 i obronił pracę doktorską w 1972 roku.

Tytuł jego pracy doktorskiej świadczy już o jego ośrodkach zainteresowania, ponieważ jest on zatytułowany: „Prezentacja układu meridianów i punktów akupunkturowych według danych anatomii powierzchni”.

Po ukończeniu pracy magisterskiej pracował jako wykładowca medycyny tradycyjnej na Uniwersytecie w Hue i Saigonie, wykładając teorię medycyny tradycyjnej i akupunktury do roku 1975.

Po 1975 r. został dyrektorem departamentu służby zdrowia medycyny tradycyjnej w Ho Chi Minh City, a następnie dyrektorem departamentu uzależnień.

Od 1987 do 2010 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Medycyny Tradycyjnej w Ho Chi Minh City.

Każdego roku swojej pracy dr Truong Thin kierował około trzydziestu badaniami naukowymi na Wydziale Medycyny Tradycyjnej w Centrum Szkolenia Medycznego Uniwersytetu Ho Chi Minh City.

Pod jego opieką powstało czterdzieści doktoratów w dziedzinie medycyny.

W 2005 roku wraz z Danielem Laurentem napisał „Manuel de médecine traditionnelle asiatique”.