Andrew Nugent-Head mieszka w Chinach od osiemnastego roku życia. W 1986 roku wyjechał tam ze Stanów Zjednoczonych, aby studiować medycynę chińską, sztuki walki i taoistyczne praktyki medytacyjne. W 1989 roku wchodząc w relacje mistrz-uczeń rozpoczął formalnie studia medycyny chińskiej, a w 1993 roku zaczął pobierać nauki w tradycji Bagua Stylu Yin pod przewodnictwem dr Xie Peiqi. Jest założycielem Association for Traditional Studies (ATS zob: www.traditionalstudies.org), organizacji non-profit zajmującej się zachowaniem tradycyjnej wiedzy Chin. Prowadzi wykłady w wielu krajach, a kiedy nie podróżuje, jest głównym lekarzem kliniki ATS w małej wiosce leżącej wśród porośniętych herbatą wzgórz w okolicach Hangzhou. Ten artykuł jest zredagowaną wersją wywiadu, jaki przeprowadził Daniel Maxwell, wydawca The Journal of Chinese Medicine.

Wywiad z Andrew Nugent-Headem

 Tłumaczenie: Iwana Zagroba