SEMINARIUM DLA AKUPUNKTURZYSTÓW

REJESTRACJA

Seminarium Wstęp do Tangible Acupuncture (Akupunktury Namacalnej) pozwoli uczestnikom doświadczyć głębokiego, praktycznego podejścia nauczanego przez Andrew Nugent Heada. Nauczymy się języka, który opisuje doświadczenie relacji z pacjentem oraz stojącej za tym teorii i będzie wykorzystywany we wszystkich kolejnych kursach ATS – Association for Traditional Studies. Seminarium dostarczy podstawowej wiedzy i niezbędnych umiejętności wymaganych w tym systemie, które będą doskonalone na kolejnych etapach szkolenia. A jednocześnie wystarczających do natychmiastowego zastosowania klinicznego

W ciągu trzech dni tego kursu skupimy się na zrozumieniu, obserwowaniu oraz praktyce kluczowych umiejętności wymaganych aby leczyć używając samych rąk lub igieł, takich jak:

– ogrzewanie zimnych obszarów

– poruszanie się wzdłuż kanałów energetycznych

– rozpraszanie lub rozpuszczanie punktów Ashi

– użycie delikatnych technik pracy z ciałem

aby namacalnie i w sposób realny powodować zarówno Qi jak i Krwią u pacjentów.

Nauczymy się identyfikować i harmonizować stany nadmiaru i  niedoboru pracując na różnych częściach ciała aby zróżnicować i udoskonalić wyżej wymienione techniki. Dostosujemy je do danego pacjenta, danego obszaru ciała a także do symptomów chorobowych. Skupimy się na praktyce DaoYin – 8 ćwiczeniach przechowywania Qi oraz rozwijania jego odczuwania. Praktyka ta pozwoli nam wzmocnić efekt nauczanych technik.

Kurs podstawowy to 20% teorii oraz 80% praktyki. W jego skład wchodzą:

  • Zestaw materiałów do obejrzenia i przeczytania przed kursem
  • Wytłumaczenie technik w kontekście teorii oraz leczenia
  • Skupienie się na właściwych ćwiczeniach z systemu DaoYin
  • Demonstracja każdej z praktycznych technik
  • Wykonywanie technik z partnerami pod okiem prowadzących