Andrew Nugent-Head od osiemnastego roku życia do 2014 mieszkał w Chinach. W 1986 roku wyjechał tam ze Stanów Zjednoczonych, aby studiować medycynę chińską, sztuki walki i taoistyczne praktyki medytacyjne. W 1989 roku wchodząc w relacje mistrz-uczeń rozpoczął formalnie studia medycyny chińskiej, a w 1993 roku zaczął pobierać nauki w tradycji Bagua Stylu Yin pod przewodnictwem dr Xie Peiqi. Jest założycielem Association for Traditional Studies (ATS zob: www.traditionalstudies.org), organizacji non-profit zajmującej się zachowaniem tradycyjnej wiedzy Chin. Aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wraz z żoną prowadzi The Alternative Clinic.