Podstawowe zagadnienia Kanonicznej Medycyny Chińskiej

Październik 27 11:00 – Październik 29 16:30

Shanghan Zabing Lun jako kliniczne zastosowanie teorii Neijing, ziół Bencao Jing i receptur Tangye Jing i jego wykorzystanie przez Linię Kanonicznych Receptur Tian.

REJESTRACJA

Kanoniczna Medycyna Chińska to styl medycyny chińskiej praktykowany zgodnie z zasadami spisanymi w klasycznych/kanonicznych traktatach medycznych, które powstały w trakcie panowania Zachodniej i Wschodniej dynastii Han (około 200 r. p. n. e. – 200 r. n. e.). Stanowią one podstawę dla teorii i praktyki Medycyny Chińskiej, jakie znamy obecnie. Na Kanoniczną Medycynę Chińską składają się dwie główne szkoły:

 • Szkoła Żółtego Cesarza 黄帝 Klasycznych Dzieł Medycznych yijing pai 醫經派
 • i Szkoła Niebiańskiego Farmera shennong 神农 Klasycznych Receptur jingfang pai经方派.

Traktat o Chorobach z Zimna oraz o Chorobach Złożonych shanghan zabing lun (Shanghan Lun i Jingui Yaolue), jako przykład dzieła Kanonicznej Medycyny Chińskiej, odkrywa prawdziwą tożsamość naszej medycyny klinicznej oraz przedstawia bardzo szczegółowo wszystkie aspekty nauk medycznych z okresu dynastii Han i wcześniejszych. Można uznać je za praźródło wszystkich późniejszych dzieł z zakresu medycyny ziołowej. Dodatkowo ujawnia spostrzegawczemu czytelnikowi pochodzenie wszystkich stylów Medycyny Chińskiej, które rozwinęły się na przestrzeni dziejów. Badanie niektórych szczególnych zagadnień dzieł Zhang Zhongjinga pozwala współczesnym naukowcom, oraz terapeutom zrozumieć zarówno historyczną, jak i współczesną medycynę chińską i rozjaśniać wątpliwości  jeśli chodzi o jej podstawy teoretyczne oraz zastosowania kliniczne.

Seminarium stanowi wprowadzenie w wiele z podstawowych aspektów Klasycznej Medycyny Chińskiej poprzez studiowanie i badanie Shanghan Lun oraz jego powiązań z Wewnętrznym Kanonem Żółtego Cesarza huangdi neijing, Kanonem Trudności nanjing, Kanonem Materia Medica Boskiego Farmera shennong bencao jing oraz Kanonem Wywarów Yiyin  yiyin tangye jing.

W trakcie kursu zostaną omówione następujące tematy:

 • Wprowadzenie do oryginalnych linii przekazu Medycyny Chińskiej
 • Shanhan Zabing Lun jako połączenie medycyny teoretycznej i klinicznej
 • Historia i otoczenie Zhang Zongjinga oraz jego dzieła
 • Ewolucja od medycyny szamańskiej do medycyny farmaceutycznej
 • Wpływy konfucjanizmy na ziołolecznictwo
 • Poglądy Huangdi Neijing na temat znaczenia ziołolecznictwa
 • Siedem Receptur Neijing i ich związki z recepturami Shanghan
 • Shanghan Zabing Lun jako podstawa pod integrację akupunktury i ziołolecznictwa
 • Związek Shennong Bencao Jing i Shanghan Lun
 • Związek Yiyin Tangye Jing i Shanghan Lun
 • Klasyfikacja ziół i klasyfikacja receptur
 • Dynamika Smaku Pięciu Faz Tangye Jing i analiza receptur Shanghan Lun
 • Konstelacja Receptur Tangye Jing i receptury Shanghan Lun
 • Wzorce receptura – puls Shanghan Lun oraz algorytm przepływu pracy klinicznej
 • Przegląd linii Shanghan
 • Wprowadzenie do Kanonicznej Linii Receptur Tian-Zeng
 • Przykłady diagnozy z tętna w stylu Tian
 • Przykłady modyfikacji receptur w stylu Tian
 • Przykłady historii przypadków w stylu Tian

Szkolenie wprowadza w podstawy Medycyny kanonicznej oraz umożliwia uczestnikowi dokładniejsze i pogłębione zrozumienie klinicznego ziołolecznictwa chińskiego, Siła tego system nauczania wynika nie tylko z zastosowania akademickich metod badań i nauczania, ale także ze zintegrowania czysto klinicznego i pragmatycznego tradycyjnego podejścia linii lekarzy Shanghan Lun Tian-Zeng.